کارتها پس از درخواست، بین ۷ تا ۱۴ روز کاری برای دفتر مینا پی در مالزی ارسال می‌شوند و پس از اینکه به یک تعداد مشخص برسند ، توسط پست از مالزی به ایران ارسال شده و سپس توسط پست داخلی ایران به آدرس محل سکونت متقاضی ارسال می‌شود