مدارک تایید آدرس (قبض)

400,000 تومان

قبض‌های واقعی از مالزی جهت وریفای کردن اکانت‌های خارجی

  • *نام و نام خانوادگی با حروف انگلیسی و دقیقا مشابه پاسپورت باشد*
  • آدرس به صورت دقیق وارد شود