خدمات سایت MQL5 | MQL5 چیست؟

خدمات سایت MQL5 قطعا هر تریدر آگاهی استفاده لازم از ابزارهای سایت mql5 را میبرد، اما متاسفانه سایت mql5 با توجه به نداشتن درگاه پرداخت ریالی تریدرها را برای استفاده از ابزارها با مشکل مواجه میکند. به همین جهت میناپی برای تسهیل در پرداخت های شما در این سایت حساب شما را به مقدار مورد […]