مراحل ثبت خرید بروکر در سایت مینا پی

  • لطفا اطلاعات مربوط به بروکر مورد نظر را از سایت مقصد وارد کنید.
    آدرس صفحه ثبت نام در بروکر را در فیلد مشخص شده وارد کنید.
    سایر اطلاعات را در فیلدهای مربوط وارد کنید.
    در پایان دکمه ثبت را بزنید.
    درخواست شما در سریعترین زمان بررسی و جهت اعلام قیمت نهایی با شما تماس گرفته می شود.

*متقاضی موظف است اطلاعات مورد نیاز در فرم‌ها را به صورت دقیق و صحیح وارد نماید، مینا پی هیچ مسولیتی در قبال اطلاعات وارد شده به صورت نادرست را ندارد.

*همچنین کاربر موظف به مطالعه صفحه قوانین و شرایط سایت مینا پی می باشد و ثبت درخواست وی منوط به قبول قوانین و شرایط سایت مینا پی می باشد

  • نوع حساب معاملاتی خود را مشخص کنید.