5 نکته در مورد کار به صورت فریلنس یا در خانه که کسی به شما نمی گوید

نکات فریلنسری

شروع کار به عنوان فریلنسر می تواند بسیار هیجان انگیز باشد. قابلیت های شما برای بقیه ی افراد در نقاط مختلف دنیا در دسترس است و آماده اید تا خودتان را نشان دهید .در صورتی که این مسیر شغلی می تواند پاداش خوبی به همراه داشته باشد( پولی یا هر نوع دیگری )، ولی قرار […]