معرفی بلک فرایدی | بلک فرایدی در ایران

معرفی بلک فرایدی | بلک فرایدی در ایران

معرفی بلک فرایدی بلک فرایدی یا جمعه سیاه به آخرین جمعه ماه نوامبر که مصادف با روز بعد از روز شکرگزاری در آمریکا گفته می شود. جمعه سیاه در تقویم کشورها جز روزهای تعطبل نیست اما اغلب شرکت ها و ادارات به کارکنان خود این روز را مرخصی می دهند تا بتوانند در این روز […]