مراحل ثبت سفارش خدمات سایت MQL5

  1. محصول مورد نظر خود را از سایت MQL5 انتخاب کنید.
  2. از نوار آدرس، آدرس محصول مورد نظر خود را کپی کرده و در فیلد “لینک/محصول” قرار دهید.
  3. مبلغ محصول مورد نظر را به دلار وارد کنید.
  4. سایر فیلدهای خواسته شده را تکمیل نمایید.
  5. در صورتی که در سایت MQL5 حساب کاربری دارید، اطلاعات ورود به حساب را وارد کنید تا خرید توسط حساب کاربری شما انجام گیر.
  6. مبلغ نهایی را به حساب میناپی واریز نمایید.
  7. درخواست شما به زودی انجام می شود. و ما با شما تماس خواهیم گرفت.